GDPR conform gebruik van de BAU.CAMERA

Gegevensbescherming

In de regel worden alleen overzichtsfoto's gemaakt met de BAU.CAMERA ; de combinatie van opnameafstand en brandpuntsafstand sluit de mogelijkheid uit om de afgebeelde personen te herkennen en te identificeren. Er worden geen andere persoonlijke gegevens (zoals kentekennummers van voertuigen) vastgelegd en doorgegeven, zodat het recht van het individu op informatieve zelfbeschikking niet wordt aangetast.

In nauwere opnamesituaties wordt ons supplement ANONYMISATIE PERSONEN aanbevolen. Alle identificeerbare personen op de foto's van BAU.CAMERA worden automatisch geanonimiseerd, en kentekens van auto's worden ook onleesbaar gemaakt.

Daarnaast kunnen we geselecteerde delen van de afbeelding statisch pixeleren met de toevoeging van VERPIXELUNG, bijvoorbeeld om aangrenzende eigenschappen permanent onherkenbaar te maken.

Informatieplicht

Met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) moeten bedrijven en instellingen informatie verstrekken over videobewaking op basis van art. 13 GDPR . Het gebruik van onze BAU.CAMERA's vereist specifiek bewegwijzering en de publicatie van informatie over het onderwerp op de bouwplaats.

Twee dingen moeten praktisch worden geïmplementeerd op de bouwplaats:

  1. Plaats een bord bij de ingang van de locatie: Pictogram met camerasymbool en verwijzing naar videobewaking, zoals in het voorbeeld links.
  2. Informatiepapier met de volgende gegevens direct naast het bord en bovendien een kopie op een centrale plaats, bijv. bouwcontainer, mededelingenbord of waar de rode stip voor de bouwvergunning ook hangt

De volgende informatie moet op het infopapier worden gepubliceerd:

  • Identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de videobewaking - naam inclusief contactgegevens (Art. 13 lid 1 letter a GDPR).
  • Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf - indien genoemd, maar dan verplicht (art. 13 lid 1 letter b GDPR)
  • Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag in trefwoorden (Art. 13 lid 1 lit. c GDPR)
  • Vermelding van het legitieme belang - voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR (art. 13 lid 1 lit. d GDPR).
  • Duur van de opslag (Art. 13 lid 2 letter a GDPR)
  • Verwijzing naar toegang tot verdere verplichte informatie op grond van artikel 13, leden 1 en 2 GDPR (zoals het recht op informatie, het recht om een klacht in te dienen, ontvangers van de gegevens, indien van toepassing).

We sturen je graag een voorbeeld van een vooraf ingevuld informatieformulier, dat je alleen moet invullen met je individuele contactgegevens.

Als klant bent u verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Meer info

Informatie van de staatscommissaris voor gegevensbescherming van Nedersaksen:

> Transparantievereisten en bewegwijzering volgens GDPR

> Voorbeeld informatiebord

> Voorbeeld informatieblad